Privacy Statement


Inleiding

Zuiver Schoonheid neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@zuiverschoonheid.nl.

Wie is Zuiver Schoonheid

Zuiver Schoonheid is de eenmanszaak Haar-en huidverzorging Zuiver Schoonheid, kantoorhoudende te (2861 LK) Bergambacht aan Zuidbroek 123, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24389663.

Zuiver Schoonheid is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zuiver Schoonheid de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Zuiver Schoonheid jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Zuiver Schoonheid persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Zuiver Schoonheid voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Zuiver Schoonheid worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Factuuradres
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:

Beheer van bestellingen

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:

Verlenen van de dienst zelf

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:

Afhandelen klachten

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde:

Direct marketing

Gegevens:

Naam, E-mailadres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:

Nieuwsbrief

Gegevens:

Naam, E-mailadres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:

Social marketing

Gegevens:

Naam, E-mailadres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Zuiver Schoonheid heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Zuiver Schoonheid over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Zuiver Schoonheid. Je kunt verzoeken dat Zuiver Schoonheid je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Zuiver Schoonheid te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Zuiver Schoonheid of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Zuiver Schoonheid te verkrijgen. Zuiver Schoonheid zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Zuiver Schoonheid je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Zuiver Schoonheid

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@zuiverschoonheid.nl. Zuiver Schoonheid zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Zuiver Schoonheid een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Zuiver Schoonheid je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers

Het kan zijn dat Zuiver Schoonheid verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy

Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Zuiver Schoonheid je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@zuiverschoonheid.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Zuiver Schoonheid jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@zuiverschoonheid.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google